BIZIKIDETZA

Gizartea aldatu egin da, eta horrek aldaketak ekarri ditu eskoletako xede eta helburuetara ere. Bizitzeko behar diren oinarrizko konpetentziak eta gaitasunak garatzea izango da orain helburu nagusia. Eta, zehazki, Elkarbizitzari dagokionez, “Elkarrekin bizitzen ikastea”. Ikasleak bizitzan izango dituen egoeretan modu egokian erantzuteko gai izan behar du, eta, beraz, horretarako hezkuntza sustatu behar da; bizitza, azken batean, elkarbizitza baita, harremanetan oinarritua.

 

Hori dela eta:

Astigarragako Herri Eskolan elkarbizitza positiboan sinesten dugu, eskola komunitatearen partaide guztien harremanak besteen onarpenean, pertsonak eta ideiak baztertu gabe eta errespetuzko jarreran oinarritua.

 

Gizon eta emakumeen arteko berdintasunean sinesten dugu, elkarren arteko begirunetik eta osasuna eta ingurumenaren zaintza eta begirunetik abiatuta.

 

Elkarrizketa sustatzen duen elkarbizitza, bazterkeriarik gabe, parte-hartzailea, adostasunean oinarritua eta gatazkak bideratzeko garaian erabakiak eta adostasunak abiapuntutzat onarturik.

 

Guztion konpromisoan oinarritutako elkarbizitzan sinesten dugu, Astigarragako Herri Eskolan partaide sentipena sendotuz.

Hau guztia kontuan harturik, eskola komunitate osoan sentsibilizazioa garatu nahi dugu, bai ikasle, irakasle, familia eta hezitzaileena ere (jangelako begiraleak, eskolaz kanpoko ekintzetakoak,...). Konpromisoak hartzea, arauak adostea eta errespetatzea, eskubideak eta betebeharrak adostea eta guztion partaidetza ziurtatu inguru inklusibo eta normalizatu batean, inor diskriminatu gabe.

 

 

Desberdintasuna ezaugarri bat izatea nahi dugu eta ez faktore diskriminatzaile bat. Desberdina izateagatik inor baztertua edo gaizki tratatua ez izateko eta harremanetan sortzen diren gatazkak era aberasgarri batean bideratzeko, elkarbizitza planaz gain, plan espezifikoak lantzen ditugu tutoretza planetan.

 

Beraz, gure helburua elkarbizitzari dagokionez Eskola Komunitateko partaide guztiak baloratuak sentitu daitezela, entzunak, eskola bizitzan parte aktiboa dutenak eta erabakietan parte-hartzaile eta arduradun, giro positiboa bultzatuz eta desberdintasun guztiak errespetatuz.

Astigarragako

Herri Eskola

Santio Zearra 4, 20115 Astigarraga