Euskalduna
Gure eskolako eta harremanetako hizkuntza nagusia euskara da eta euskal hiztun sentitzen gara; ezinbestekotzat jotzen dugu euskararen ezagutza eta erabilera bai esparru akademikoan, bai ludikoan. Euskararen eta euskal kulturaren transmisio, garapen eta sustapenarekin konpromiso handia dugu.


Garapen integrala-hezkuntza emozionala
Pertsona bere osotasunean kontuan hartzen dugu, horregatik irakaskuntza akademiko hutsetik aldenduko den hezkuntza integrala eskainiko dugu. Jakin-mina sustatzeaz gain, haurren autonomian oinarritutako jarrerak (elkartasuna, iniziatiba eta jarrera kritikoa) bultzatuko ditugu, gizarteratze aktiborako prestatzeko.


Elkarbizitza
Gure eskolak honako hauek bultzatuko ditu: berdintasuna, errespetua, tolerantzia, elkartasuna eta lankidetza. Hiritar aktibo eta kritikoak prestatuko ditu.


Inklusiboa
Eskola plurala eta bidezkoa nahi dugu, aukera berdintasuna bermatzen duena; konpentsatzailea, desberdintasun sozialak gainditzen saiatuko dena.


Hezkidetzailea
Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eremua egiazkoa; neska eta mutilen eskubideen berdintasunetik abiatuta, gizarte ez-sexista baterako hezteko ahalegina egingo duena.


Parte-hartzailea
Gure ikastetxean, eskola komunitate (familia, ikasleak, ez dozenteak, irakasleak) osoaren lankidetza sustatzen dugu, ingurunean errotuz.

Akonfesionala
Eskola laikoa gara. Erlijio guztiak errespetatuko dira.

Astigarragako

Herri Eskola

Santio Zearra 4, 20115 Astigarraga